NHỊP THỜI GIAN

TÀI NGUYÊN DẠY HỌC

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • (Nguyễn Triều Dâng)
 • (Nguyễn Trọng Quý)
 • (Trần Công Bằng)
 • (Đặng Trung Thủy)
 • (Hà Văn Vàng)
 • (Dư Thị Liễu Dung)
 • (Phan Thúy Hằng)
 • (Đinh Thị Thúy)
 • (Trương Đình Thức)
 • (Administrator)

Ý KIẾN NHẬN XÉT

Bạn cho nhận xét về trang web này ứng với các câu trả lời dưới đây !
Đẹp
Hữu ích
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

THỐNG KÊ

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • THÀNH VIÊN TRỰC TUYẾN

  0 khách và 0 thành viên

  "Không ngừng đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng, tiến tới hiện đại hóa, chuẩn hóa và xã hội hóa giáo dục"

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Quốc Doanh
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/quocdoanh1981
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thị trấn
  Quận/huyện Huyện Thới Bình
  Tỉnh/thành Cà Mau
  Chuyên môn Âm nhạc
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Hà Văn Vàng
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thị trấn
  Quận/huyện Huyện Thới Bình
  Tỉnh/thành Cà Mau
  Chuyên môn Toán học, Vật lý
  Điểm số 514 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Hiền
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thị trấn
  Quận/huyện Huyện Thới Bình
  Tỉnh/thành Cà Mau
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 84 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Ngọc Dịu
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thị trấn
  Quận/huyện Huyện Thới Bình
  Tỉnh/thành Cà Mau
  Chuyên môn Toán học, Vật lý
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Như Kiều
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thị trấn
  Quận/huyện Huyện Thới Bình
  Tỉnh/thành Cà Mau
  Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Tiền
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thị trấn
  Quận/huyện Huyện Thới Bình
  Tỉnh/thành Cà Mau
  Chuyên môn Mỹ thuật
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Hồ Thị Diễm
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thị trấn
  Quận/huyện Huyện Thới Bình
  Tỉnh/thành Cà Mau
  Chuyên môn Toán học, Vật lý
  Điểm số 89 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Hoàng Thống
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thị trấn
  Quận/huyện Huyện Thới Bình
  Tỉnh/thành Cà Mau
  Chuyên môn Hóa học, Sinh học
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đinh Thị Thúy
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thị trấn
  Quận/huyện Huyện Thới Bình
  Tỉnh/thành Cà Mau
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 715 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trần Văn Phố
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thị trấn
  Quận/huyện Huyện Thới Bình
  Tỉnh/thành Cà Mau
  Chuyên môn Hóa học, Sinh học
  Điểm số 89 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Phương Châm
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thị trấn
  Quận/huyện Huyện Thới Bình
  Tỉnh/thành Cà Mau
  Chuyên môn Hóa học, Sinh học, Địa Lý
  Điểm số 158 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Phương Anh
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thị trấn
  Quận/huyện Huyện Thới Bình
  Tỉnh/thành Cà Mau
  Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử
  Điểm số 88 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Lệ Châu
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thị trấn
  Quận/huyện Huyện Thới Bình
  Tỉnh/thành Cà Mau
  Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Dương Kiều Thảo
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thị trấn
  Quận/huyện Huyện Thới Bình
  Tỉnh/thành Cà Mau
  Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Phượng
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thị trấn
  Quận/huyện Huyện Thới Bình
  Tỉnh/thành Cà Mau
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Giang Kim Dung
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thị trấn
  Quận/huyện Huyện Thới Bình
  Tỉnh/thành Cà Mau
  Chuyên môn Toán học, Vật lý
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Huỳnh Thị Thúy Diễm
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thị trấn
  Quận/huyện Huyện Thới Bình
  Tỉnh/thành Cà Mau
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Hương
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thị trấn
  Quận/huyện Huyện Thới Bình
  Tỉnh/thành Cà Mau
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Lưu
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thị trấn
  Quận/huyện Huyện Thới Bình
  Tỉnh/thành Cà Mau
  Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Công Bằng
  Giới tính Nam
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Thị trấn
  Quận/huyện Huyện Thới Bình
  Tỉnh/thành Cà Mau
  Điểm số 90 (xem chi tiết)